MJU Vlada RS SIGEN-CA Overitelj na MJU English


CENIK DIGITALNIH POTRDIL SIGEN-CA


Digitalna potrdila za fizične osebe

Uporaba spletnih potrdil, namenjenih fizičnim osebam, je brezplačna.

 

Digitalna potrdila za poslovne subjekte


Storitev
način plačila
cena v EUR
cena v SIT
Uporaba spletnega digitalnega potrdila
(zaposleni, splošni nazivi, podpis kode)
letni najem
8,76
2.100,00
Uporaba posebnega digitalnega potrdila
(zaposleni, splošni nazivi)
letni najem
30,13
7.220,00
Uporaba digitalnega potrdila za strežnik
letni najem
62,84
15.060,00
Regeneracija posebnega digitalnega potrdila
enkratni znesek
25,24
6.048,00

V cene je vključen DDV.
Cene v valuti evro so preračunane po centralnem paritetnem tečaju (1 EUR = 239,640 SIT).


Storitve upravljanja z digitalnimi potrdili v skladu s Politiko SIGEN-CA se na podlagi sklenjene pogodbe obračunavajo enkrat letno v dogovorjenem roku v skladu z objavljenim in veljavnim cenikom overitelja na dan izstavitve računa, razen če se stranki ne dogovorita drugače (več o pogodbi).

 

© Overitelj na Ministrstvu za javno upravo RS